Tema școlii în pandemie, dezbătută la ATOR Oravița

Sâmbătă, 10 octombrie 2020, membrii ATOR Banatul de Munte, filiala Oravița, a organizat dezbaterea „Școala în pandemie. Avantaje și neajunsuri ale educației online” la care au participat elevi și studenți de la mai multe instituții publice de învățământ pre-universitar și universitar din Oravița și Timișoara, aceștia fiind voluntari și beneficiari ai programelor și proiectelor Centrelor de Tineret „Sf. M. Mc. Ecaterina” și „Adormirea Maicii Domnului” din oraș, dar și membri activi ai Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte. În contextul școlar actual, discuțiile s-au concentrat pe 5 piloni principali – predare, evaluare, socializare, norme sanitare și accesibilitatea educației online, iar concluziile dezbaterii sunt următoarele:

În ceea ce privește predarea, marea majoritate a elevilor au subliniat faptul că, din cele experimentate de către ei, pentru a se reuși transmiterea în mod eficient a informațiilor către elevi, profesorul trebuie să aibă fixată o legătură apropiată cu ei, iar metoda de livrare a învățăturilor să fie alta decât clasica dictare. Scenariul galben (hibrid) pare a fi unul dintre cele mai nocive, întrucât profesorului îi este foarte dificil să își împartă atenția, grija și prezența între elevii aflați la școală, fizic, și cei care participă la oră prin intermediul internetului, iar una dintre cele două grupe este mereu, din păcate, neglijată. Carențele privitoare la pregătirea cadrelor didactice pentru desfășurarea procesului educațional a fost resimțită de către elevi, în mod special în cazul profesorilor care nu au reușit să găsească metode atractive și inovative de predare online. Scenariul preferat de către toți cei prezenți a fost cu certitudine cel verde (față în față), întrucât prezența profesorului și transmiterea informațiilor față către față nu egalează nici o altă modalitate de transmitere a lor, în mod special când la mijloc există probleme precum sunt slaba conexiune la internet și calitatea precară a imaginii și a sunetului, cu care cu toții s-au confruntat în scenariul roșu, sau cel galben. 

Din punct de vedere al evaluării, cu toții au ajuns la concluzia că ar fi de preferat ca acest proces să fie o modalitate de a măsura nivelul de dezvoltare al elevului, evaluându-l din ceea ce este cu adevărat important pentru formarea, informarea și creșterea lui. În scenariul roșu (exclusiv online) și galben (hibrid), evaluarea ar trebui adaptată noului context, prin conceperea de lucrări online, creative și care să limiteze cât mai mult riscul de plagiere la care, până nu demult, în semestrul al doilea al anului școlar care s-a încheiat, cu toții au fost supuși. De asemenea, lipsa cvasi-totală a interacțiunii dintre profesorul de la clasă și elevii care învață de acasă adâncește carențe de înțelegere care, mai apoi, se reflectă în notele obținute de aceștia la evaluare.

Socializarea între elevi / studenți este redusă la minimum în scenariile galben și roșu. În cadrul scenariului roșu, teama de a comunica este dublată de teama de a răspunde la oră din preocuparea constantă de a nu greși, lucru care limitează inevitabil comunicarea între elevi și între elevi și profesor. O soluție găsită pentru îmbunătățirea socializării este alocarea unui anumit timp dedicat exclusiv comunicării dintre colegi, pe diverse teme, ori în cadrul diferitor activități desfășurate în aer liber, în grupuri mici de persoane.

În ceea ce privește normele sanitare, cu toții au mărturisit faptul că, din fericire, în instituțiile de învățământ din care ei fac parte încearcă pe cât posibil respectarea normelor sanitare și de protecție. În scenariul verde, purtarea măștii în timpul orelor de curs este cea care îngreunează capacitatea de concentrare la orele de curs, iar în timpul pauzelor, respectarea distanțării de siguranță este cea care limitează foarte mult comunicarea între prieteni.

Iar din punct de vedere al accesibilității, elevii și studenții au raportat faptul că toți au acces la orele de curs, în toate cele trei scenarii la care au fost supuse unitățile lor de învățământ, iar cazurile izolate de elevi care nu au dispus de tehnologia necesară, în scenariul galben și roșu, pentru a lua parte la orele online au fost soluționate de către conducerile instituțiilor de învățământ, prin implicare și colaborare.

Recomandările generale făcute de participanți cu privire la continuarea procesului educațional în mediul online s-au centrat în jurul planificării și desfășurării predării și evaluării. Sugestiile au indicat spre:

  • folosirea de către cadrele didactice a creativității în procesul de predare și a platformelor online care să ajute la animarea acestuia, precum și grija asupra volumului mare de informații predate, prin trierea lui;
  • conceperea de lucrări online, creative și care să limiteze cât mai mult riscul de plagiere, propunerea de proiecte în echipă și notarea implicării și activității elevilor din timpul orelor online;
  • inițiativa din partea cadrelor didactice de a încuraja comunicarea deschisă între elevi și între elevi și profesori, pentru a spori și a îmbunătăți procesul de socializare.
%d blogeri au apreciat: