Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României

„Fiu al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la mormântul tău din Patra chemi popoarele la Dumnezeu și atunci ne-ai umplut de bucurie când în România iarași ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovăduit”.

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României, este prăznuit de creștini anual, la data de 30 noiembrie.

Născut fiind în Betsaida, în nordul Țării Sfinte, Sfântul Andrei a fost primul ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. După ce și-a auzit dascălul zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29), Apostolul l-a lăsat pe Ioan și L-a urmat pe Iisus Hristos, chemându-l și pe Sfântul Apostol Petru, fratele său, spunându-i: „Aflat-am pe Iisus Cel din Nazaret” (Ioan 1, 36-43), de aici provenindu-i numele de „cel dintâi chemat”. A fost, alături de ceilalți apostoli ai Mântuitorului, prezent la minunile săvârșite de Hristos, bucurându-se și împărtășindu-se de învățăturile Sale și întărindu-se în noua credință întemeiată de Iisus Hristos prin faptul de a fi prezent la Pătimirile și Învierea Domnului.

Împreună cu fratele său, Petru, și cu tatăl lor fiind pescari, ceilalți pescari considerându-l pe Sfântul Apostol Andrei drept ocrotitorul lor.

Sfântul Andrei călătorește propovăduind Cuvântul lui Dumnezeu și, la Bizanț, îl hirotonește episcop pe Sfântul Sathie, iar apoi ajunge în Paleapatra, fiind primit în gazdă de Sosie, care era îmbolnăvit și pe care l-a vindecat, determinând, prin săvârșirea acestei minuni, toată cetatea să vină și să guste din credința creștină. După ce a vindecat mai mulți oameni, continuând să vestească și să propovăduiască creștinismul în rândul tuturor oamenilor care nu aflaseră de Hristos, la Patras, dregătorul Egheat s-a mâniat pe el, dând poruncă să fie prins și răstignit pe o cruce de măslin în forma literei X, în anul 62, care a fost cunoscută, de atunci, drept „crucea Sfântului Andrei”.

Sfântul Apostol Andrei a fost cel care a încreștinat poporul român deoarece el a propovăduit pentru întâia oară Evanghelia înaintașilor care locuiau în ținuturile Dobrogei, geto-dacilor, romanilor și grecilor care în vechime aveau o religie politeistă, închinându-se mai multor zei.

Sfântul Apostol Andrei a trăit mai mult timp într-o peșteră din Sciția (Dobrogea de azi), fiind iubit și căutat de oamenii acelor vremuri pentru a asculta mai mult din Cuvântul cel dătător de Viață.

În anul 1996, au fost aduse din Patras, la Iași, pentru prima oară, moaștele Sfântului Apostol Andrei, moment când peste un milion de credincioși români, sosiți de pretutindeni, au sosit să se închine, la Iași, ocrotitorului lor.

„Capul Sfântului Apostol vine astăzi pentru a doua oară în România. A venit prima dată acum 2000 de ani, când Sfântul Apostol Andrei a propovaduit pe Hristos. Prin buzele lui și din Sfântul său Cap, plin de înțelepciune, a ieșit mărețul mesaj ‘AM GĂSIT PE MESIA!’. Ştia că oamenii au multe căutări. Ca și astăzi, căutau adevărul, căutau bucuria și fericirea lor, dar nu cunoșteau care este izvorul adevărului, bucuriei și al fericirii. Mai întâi de toți, tinerii au căutarile, grijile și problemele lor. Dar căutările și grijile lor nu totdeauna sunt drepte și corecte. Mulți tineri caută ‘ceva’ sau pe cineva care să le asigure și să le satisfacă dorințele și căutările lor. Nu caută și nu se întorc către Unul și Singurul Mântuitor. Nu se întorc spre El, spre Cel care a fost găsit și cunoscut de Sfântul Apostol Andrei. De aceea este nevoie să știe poporul că există unul și singurul de neînlocuit, Mântuitorul lumii, Hristos. Nu este în altă parte mântuirea! Sfântul Andrei știe și strigă: ‘am găsit pe Mesia’, care înseamna Hristos. Şi în epoca noastră multă lume ÎI ignoră. Pentru o mare parte dintre oameni Hristos a rămas marele necunoscut. Chiar dupa 20 de secole este superficială cunoașterea multora despre Hristos și fenomenul acesta este o dezamăgire. Iată de ce Sfântul Apostol Andrei repeta cu accent de întrebare mesajul lui: ‘am gasit pe Mesia?’. Dorim ca prezența Moaștelor celui dintâi chemat dintre Apostoli să aducă în inima voastră raspunsul ‘DA, AM GĂSIT PE MESIA’. (Cuvântul IPS Nicodimos, mitropolit de Patras, la acel moment istoric – duminică, 13 octombrie 1996)

În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române decide însemnarea cu cruce roșie a zilei de 30 noiembrie, adică ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei. În anul 1997, Sfântul Apostol este proclamat ca fiind Ocrotitorul României, iar din 2011, această zi este declarată sărbătoare națională pentru românii de pretutindeni.

Autor: Darius Lăpădat

Colindul Sfântului Apostol Andrei
%d blogeri au apreciat: