Despre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Astăzi, Biserica ne cheamă să-i cinstim pe Sfinții Arhangheli, pe Sfinții Îngeri și lucrarea lor în viața noastră și în lume. Este sărbătoarea Sfințior Arhangheli Mihail și Gavriil, în jurul cărora Biserica serbează toată obștea, tot soborul Sfinților Îngeri împreună.

Prin cuvântul „arhanghel”, înțelegem „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”. Iar „înger” înseamnă „vestitor”, pentru că îngerii vestesc pe pământ și fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Ei au fost creați de Dumnezeu mai înainte de om și de lumea văzută, dar nu prin cuvânt, ci numai prin puterea gândului.

După spusele Sfinților Părinți, îngerii sunt împărțiți în 9 cete și fiecare ceată are o anumită misiune de împlinit, în cer și pe pământ. Dionisie Aeropagitul vede cetele îngerești așezate în câte 3 grupuri suprapuse: Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.

Arhanghelii au misiunea de a vesti tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi proprociile cele înalte ale îngerilor și de a le împărtăși oamenilor. Sfântul Grigorie Dialogul afirmă despre Arhangheli: „Aceștia sunt cei care înmulțesc sfânta credință între oameni, luminând înaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii, descoperindu-le tainele credinței celei drepte”.

Din Sfânta Scriptură ni se dezvăluie un număr de 7 Arhangheli, care stau înaintea Tronului Slavei lui Dumnezeu, și aceștia sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Guriil și Varahiil. Fiecare arhanghel are o anumită misiune divină de îndeplinit.

Mihail, ce se tâlcuiește „puterea lui Dumnezeu”, este voievodul oștilor cerești și cel dintâi din ceata Sfinților Arhangheli. El poartă sabie de foc și are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu și de a birui puterea vrăjmașilor. Când Lucifer a greșit în cer și a început căderea mulțimilor de îngeri, atunci toate puterile cerești s-au tulburat, dar Arhanghelul Mihail a stat în mijloc și a strigat: „Să stăm bine! Să stăm cu frică! Să luăm aminte!”, și din clipa aceea a încetat căderea îngerilor și toți i-au dat slavă lui Dumnezeu, preamărind numele Lui.
Arhanghelul Mihail a stins focul celor trei tineri din Babilon, a păzit pe Daniil cu viață în groapa cu lei, a adus foc și pedeapsă peste cetățile cele desfrânate -Sodoma și Gomora – l-a scos viu pe Lot din Sodoma, și multe alte minuni precum cea din Colose și minunea din Sfântul Munte. Tot el, la sfârșitul veacului, împreună cu ceata Arhanghelilor, va suna din trâmbiță, va scula pe cei morți și va aduna toate limbile la judecată, precum spune și mărturia Sfântului Apostol Pavel: „Că Însuși Domnul, întru poruncă, cu glasul Arhanghelului și întru trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer” (I Tesaloniceni 4, 16).

Gavriil, ce se tâlcuiește „bărbat tare, bărbat Dumnezeu”, este arhanghelul bunelor vestiri, care are misiunea de a împărtăși oamenilor tainele cele dumnezeiești. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neîntinată bucurie. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului dumnezeieștilor ei părinți Ioachim și Ana. El a vestit în temple Sfântului Zaharia că soția lui va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul.
Arhanghelul Gavriil a dus la cer rugăciunea Fecioarei Maria când petrecea în templu. El i se arăta adesea și-i descoperea taine negrăite. Îi aducea hrană îngerească Sfintei Sfintelor. El a auzit cel dintâi despre taina întrupării lui Hristos și a fost, de asemenea, primul care a rostit numele Preadulcelui Iisus.

Sfântul Arhanghel Gavriil ocrotește fecioarele, poartă de grijă mamelor, păzește pruncii, duce rugăciunile cele fierbinți la Dumnezeu și aduce înapoi împlinirea cererilor. El slujește tainelor celor mari și ajută la înmulțirea și mântuirea neamului omenesc, iar Sfântul Arhanghel Mihail este protectorul direct al călugărilor, al armatelor creștine, al voievozilor, care purtau cu ei pe câmpul de luptă icoana Marelui Arhanghel.

Să-i rugăm, deci, pe sfinții Îngeri și Arhangheli, să ne fie ajutători în viață și în timpuri grele, iar înaintea Tatălui Ceresc să ne fie calzi rugători pentru mântuirea sufletelor noastre!

Autor: Iustina Chereș

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: