„Tineri în Biserică” – 10 ani de cuvinte nerisipte și misiuni îndeplinte, în Eparhia Caransebeșului

„Nu putem face lucruri uriașe, ci putem face lucruri mici, dar cu iubire uriașă – sunt cuvintele Maicii Tereza care, în urmă cu 10 ani, în toamna anului 2012, au fost motto-ul sub care porneam la drum în importanta lucrarea misionară cu copiii și tinerii din Episcopia Caransebeșului, cu binecuvântarea și sub îndrumarea unui ierarh tânăr și dinamic – Preasfințitul Părinte Lucian –, cel care a fost făcut din pastorația tinerilor o prioritate în eparhia pe care o păstorește.

La 10 ani distanță de la demararea programului cadru al Departamentului de Tineret al eparhiei noastre – „Tineri în Biserică”, ne bucurăm astăzi de o lucrare misionară cu tânăra generație articulată sub forma unor structuri eparhiale care au în centrul lor construirea unei relații personale a copilului și tânărului cu Hristos și cu învățătura de credință a Bisericii noastre:
• Biroul de catehizare a tineretului – prin intermediul căruia se implementează programele catehetice ale Patriarhiei Române.
• O rețea de centre catehetice și de tineret la nivelul parohiilor – prin intermediul cărora copiii participă la activități catehetice, cultural-artistice și educaționale, coordonați de preoți, profesori și voluntari.
• ATOR Banatul de Munte – organizația de tineret a eparhiei noastre, formată din tineri entuziaști, care derulează numeroase programe de voluntariat cu caracter social-filantropic, misionar-catehetic și educațional.

Toate acestea s-au concretizat în zeci de tabere educaționale și de creație, activități catehetice, pelerinaje, procesiuni, concursuri, reuniuni tematice, activități sociale și de voluntariat, campanii umanitare, cursuri și traininguri, la care au participat atât copiii și tinerii beneficiari, cât și preoții, profesorii și voluntarii îndrumători. Scopul final însă al tuturor acestor demersuri a fost și rămâne facilitarea drumului către Hristos și întâlnirea tainică, la ceas de Liturghie, între Biserică și tinerele sale vlăstare.

Convinși fiind că mai avem multe de învățat și de împlinit în nobila misiune de semănare a Cuvântului în sufletele copiilor și tinerilor noștri, începând din acest an, la nivel eparhial, am demarat implementarea unei noi strategii de lucru cu copiii și tinerii, bazată pe implicarea activă a tuturor factorilor implicați în creșterea și formarea tinerei generații: familia, școala, comunitatea și societatea civilă, toate strâns grupate în jurul învățăturii de credință a Bisericii noastre.

În acest context, Împreună pentru copiii noștri, nu este doar titlul mobilizator al viziunii strategice pe care ne-o propunem pentru viitor, ci este un imperativ pe care noi, pe baza experienței și a interacțiunii cu factorii implicați, îl vedem concretizat prin:
Înființarea de noi centre catehetice și de tineret în toate centrele de comună și orașele din eparhia noastră
Oferirea de traininguri și cursuri de formare și perfecționare în lucrul cu tinerii pentru preoții, profesorii și voluntarii implicați în pastorația tinerei generații.
Crearea uni grup de cateheți la nivel eparhial și oferirea de resurse catehetice inovative, care să prezinte învățătura de credință a Bisericii noastre într-o manieră dinamică, atractivă și adecvată vremurilor noastre.
Dezvoltarea și extinderea programelor socio-educaționale implementate prin ATOR Banatul de Munte, inclusiv prin accesarea de fonduri nerambursabile
Implementarea conceptului de tabere TDIS la nivelul tuturor comunităților locale din eparhia noastră, ca instrument de întărire și consolidare a nucleelor de copii și tineri din parohii.

Atenți la toate aceste aspecte de ordin organizatoric, dar centrați în primul rând pe oferirea de modele de viață autentică în Hristos pentru copiii noștri, ne continuăm slujirea misionară cu multă nădejde la Dumnezeu și cu recunoștință față de ierarhul nostru, față de toți slujitorii sfintelor altare și față de toți oamenii de bine care susțin misiunea importantă pe care Departamentului de tineret al eparhiei noastre și-a asumat-o și dorește să o ducă mai departe. Un cuvânt special de mulțumire se cuvine partenerilor noștri de la Institutul Orthopraxis Alba Iulia, cei alături de care ne-am propus să construim această strategie misionară la nivel eparhial și cărora le suntem recunoscători pentru osteneala plină de însuflețire cu care au răspuns chemării noastre.

Iar acest training, este un prim pas în sensul celor de mai sus, un dar pe care eparhia noastră îl face slujitorilor ei, un îndemn, o chemare și o invitație la a sluji și pe mai departe, cu timp și fără de timp în aceste vremuri, în care „secerișul este mult, dar lucrătorii sunt puțini” (Luca 10, 2). Să rugăm, deci, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său!


Pr. Mihai Cătălin CIUCUR
Coordonatorul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului

(Mesaj transmis în cadrul trainingului catehetic, „Cuvinte nerisipite și misiuni îndeplinite”, desfășurat la Caransebeș în data de 24 mai 2022).

Training dedicat dezvoltării lucrării cu tinerii și copiii, în Episcopia Caransebeșului

Marți, 24 mai, la Caransebeș a fost organizat primul training catehetic, intitulat „Cuvinte nerisipite, misiuni îndeplinite”, dedicat pregătirii și formării preoților coordonatori ai centrelor catehetice și de tineret din Eparhia Banatului de Munte, în vederea înțelegerii și apropierii mai eficiente de tânăra generație din zilele noastre.

Programul de formare a reunit un număr de 42 de preoți din Protopopiatele Caransebeș, Reșița, Moldova Nouă și Băile Herculane, care sunt implicați în structura activității cu tinerii și copiii a Bisericii din Caraș-Severin. Trainingul a fost susținut de către Bianca Elena Matei, psihotraumatolog și director executiv al Centrului educațional „Orthopraxis” din Alba Iulia, alături de Dana Bates, inițiatorul Fundației „Noi Orizonturi” din Cluj-Napoca, o fundație care a dobândit o experiență de peste 20 de ani în domeniul educației nonformale cu tinerii, copiii și adulții din România și de peste hotare.

Organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, prin Departamentul misionar și de activități cu tineretul, programul trainingului a inclus, inițial, o parte de prezentare a scopului trainingului, urmată de un exercițiu de autocunoaștere și intercunoaștere a preoților participanți. Ulterior, preoții au fost invitați să ia parte la un alt exercițiu important, care a vizat identificarea problemelor referitoare la credincioși – copii, tineri și adulți – din parohia fiecăruia dintre cei prezenți, menționând posibilele cauze, dar și unde ar putea duce problemele, dacă acestea nu vor fi rezolvate. În același timp, participanții la training au propus și o serie de soluții la problemele identificate, fiecare caz fiind discutat, în cele din urmă, cu formatorul și coordonatorul trainingului, pentru a oferi sprijin și sfat specializat.

Acest training fiind organizat în folosul apropierii și înțelegerii mai bune a copiilor și tinerilor din parohii, de către preoții lor, una dintre cele mai importante îndemnuri și sarcini pe care aceștia le-au primit, de la coordonatorul trainingului, a fost ca fiecare dintre cei prezenți să gândească un plan de activitate, dedicat copiilor, tinerilor, dar și părinților acestora, pe o perioadă de 7 luni, până la finele acestui an civil.

Trainingul catehetic „Cuvinte nerisipite, misiuni îndeplinite” face parte din strategia misiunii Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, de intensificare a activității Bisericii cu tinerii și copiii de la nivelul fiecărei parohii. Acest training este primul dintr-o serie de mai multe formări care vor fi desfășurate, în Eparhia Banatului de Munte, în scopul pregătirii preoților tineri, a teologilor și tinerilor voluntari în lucrarea și catehizarea copiilor și a tinerilor, dar și în folosul pregătirii mai temeinice a preoților cu experiență, care manifestă în mod deschis dorința de a rămâne conectați cu schimbările, nevoile și dorințele tinerelor generații, atât din parohiile rurale, cât și din parohiile urbane.

Concursul Național Catehetic „Rugăciunea în viața mea” a ajuns la final, în Eparhia Caransebeșului

Sala de Festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Episcopiei Caransebeșului a găzduit miercuri, 11 mai, evenimentul dedicat premierei Concursului Național Catehetic al Patriarhiei Române, „Rugăciunea în viața mea”, etapa eparhială.

Desfășurată în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, festivitatea de premiere a reunit, la Caransebeș, zece grupuri catehetice, din protopopiatele Moldova Nouă și Reșița, care au participat la acest concurs, calificându-se la etapa județeană de jurizare a portofoliilor înscrise. Cele zece grupe catehetice au fost alcătuite din câte trei reprezentanți ai fiecărei echipe de copii, alături de preoții și profesorii de religie însoțitori și coordonatori pe drumul acestui proiect.

Festivitatea de premiere a debutat cu un moment de rugăciune, urmat de intonarea unor cântece pentru copii, în tematica primăverii și a gingășiei copilăriei, de către Corul „Pui de cer” al Centrului de Tineret din Moniom. În cele ce au urmat, părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, a prezentat o situație a programului, a parohiilor înscrise, precum și a modului de desfășurare a acestui concurs, în Eparhia Banatului de Munte, urmând ca, după aceasta, să fie vizionat un material de prezentare generală a proiectului, ilustrând desfășurarea acestuia în fiecare parohie înscrisă, conținând imagini și cadre de la susținerea catehezelor, realizarea creațiilor artistice, dialogurilor duhovnicești, serbărilor și a celorlalte momente gândite de către fiecare grupă catehetică în parte.

În cadrul programului au fost inserate, de asemenea, scurte momente artistice, susținute de către reprezentanți ai Centrului de Tineret „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Moniom, Centrului de Tineret „Sf. M. Mc. Gheorghe” Moldova Nouă și ai Centrului de Tineret „Sf. Ierarh Nicolae” din Măureni. În cadrul evenimentului au fost citite, totodată, o parte din creațiile literare ale tinerilor și copiilor, realizate prin acest proiect, și care au constat în poezii, rugăciuni și eseuri pe teme religioase și din trăirile lor proprii.

La finalul momentului festiv, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a premiat fiecare din cele zece grupe catehetice prezente, desemnând, de asemenea, câștigătorii locului întâi ai acestui proiect, care vor reprezenta eparhia noastră la București, în perioada 20-21 mai, unde vor fi premiați de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de alte grupe catehetice din întreaga țară. Astfel, câștigătorii din acest an, ai acestui concurs, sunt tinerii de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” Măureni, care fac parte și din Centrul de Tineret „Sf. Ierarh Nicolae” din Măureni. Fiecare din cele zece grupe catehetice prezente a primit, din partea ierarhului, răsplată pentru munca depusă în cadrul acestui proiect, constând în plachete și cărți de rugăciuni, cărți cu jocuri, de istorie, enciclopedii și multe altele, care îi vor ajuta pe fiecare, pe mai departe, în continuarea activității cu copiii de la nivelul fiecărei parohii.

La finalul evenimentului, Preasfințitul Părinte Lucian a transmis mesajul de felicitare, de binecuvântare și de încurajare în continuarea misiunii și a lucrării începute cu tinerii și copiii din Banatul de Munte, evidențiind că aceștia sunt o prioritate pentru Biserica din Caraș-Severin.

Programul Național al Patriarhiei Române, „Hristos împărtășit copiilor”, se află la cea de-a 15-a ediție de desfășurare, acesta reunind anual, sub umbrela creativă și întăritoare în credință a aceluiași concurs, mii de copii și tineri din întreaga țară. În Episcopia Caransebeșului, în acest an, concursul cu tema „Rugăciunea în viața mea” s-a desfășurat în perioada decembrie 2021 – aprilie 2022, de acesta beneficiind un număr de aproximativ 300 de copii și tineri din întreg Banatul de Munte.

Ca urmare a acestor activități, susținute prin programul patriarhal, în data de 24 mai 2022, coordonatorii tuturor grupelor catehetice înscrise în proiect sunt invitați la un training dedicat cateheților, susținut la Caransebeș de către un specialist în lucrarea cu tinerii la nivel național, în folosul pregătirii mai temeinice și a dobândirii de experiență a lucrătorilor cu tinerii și copiii în Biserica din eparhia noastră, pentru a fi în pas cu nevoile, așteptările și gândirea acestora. Trainingul catehetic se va desfășura cu binecuvântarea și participarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Premierea Concursului Național Catehetic „Rugăciunea în viața mea”, în Protopopiatul Reșița

Vineri, 6 mai, la Reșița a avut loc festivitatea de premiere a etapei pe protopopiat a Concursului Național Catehetic din cadrul programului „Hristos împărtășit copiilor” – „Rugăciunea viața mea”.

Evenimentul s-a desfășurat în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Reșița, în prezența părintelui inspector Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, a părintelui protopop Gheorghe Șuveți, protopopul Reșiței, părintele Nicolae Chiosa, inspector de religie în cadrul ISJ Caraș-Severin, precum și preoții și profesorii de religie înscriși la acest proiect, alături de reprezentanți ai grupelor catehetice pe care le-au coordonat.

Festivitatea a debutat cu o rugăciune de mulțumire, la finalul căreia s-au acordat diplomele și premiile, constând în cărți și obiecte bisericești, tururor grupelor catehetice participante.

La nivelul Protopopiatului Reșița, s-au înscris în acest concurs un număr de 6 grupe catehetice din 6 parohii de pe cuprinsul protopopiatului. Premiul I a fost acordat grupului catehetic al Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Măureni, pentru proiectul „Rugăciunea – Urcușul meu spre Dumnezeu”, coordonat de părintele Aurel Radics.

În cele ce urmează, portofoliile din partea fiecărui protopopiat al Episcopiei Banatului de Munte, care au obținut locul I, vor fi jurizate la nivel eparhial, în aceste zile, iar în data de 11 mai va avea loc premierea la nivel eparhial, în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, înmânându-se locul I, pe județ, portofoliului și grupului catehetic ce va reprezenta eparhia la București, în perioada 20-21 mai, cand câștigătorii din întreaga țară vor fi premiați de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuarea premierei, s-a savârșit Paraclisul Maicii Domnului, în prezența tinerilor de la ATOR Banatul de Munte și a tuturor copiilor și tinerilor din centrele catehetice și de tineret, participanți la concurs, aceștia oferind răspunsurile la strană.

Ca urmare a activității catehetice pornite o dată cu acest proiect și care a adus și va mai aduce roade, în Episcopia Caransebeșului, aceste activități dedicate tinerilor și copiilor, precum și apropierii lor de Biserica lui Hristos vor continua în Eparhia Banatului de Munte.

Autor: pr. Horia Mailat

Tinerii și Maica Vieții – rugăciune și comuniune între tinerii din Banatul de Munte

Vineri, 6 mai, Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte a organizat primul moment de rugăciune din cadrul inițiativei de intensificare a rugăciunii și a comuniunii între tinerii din Eparhia Caransebeșului.

Este vorba de programul intitulat „Tinerii și Maica Vieții”, care presupune rostirea Paraclisului Maicii Domnului, în grupuri de tineri din mai multe zone ale județului Caraș-Severin, însoțiți de preoții și profesorii lor coordonatori, în perioada mai-noiembrie 2022.
Ca prim popas al lanțului de reuniune în rugăciune, tinerii au ales Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Muncitoresc, Reșița, unde s-au întâlnit, la orele serii, zeci de tineri din orașul municipiu, dar și dimprejurul acestuia.

La eveniment au mai participat preoți și profesori însoțitori și coordonatori ai tinerilor, printre care s-au afla pr. Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, pr. Nicolae Chiosa, inspector de religie în cadrul ISJ Caraș-Severin, pr. Cristian Rădulescu, parohul și gazda evenimentului, precum și alți preoți și profesori. Momentul de rugăciune a fost precedat de premierea Concursului Național Catehetic al Patriarhiei Române, „Rugăciunea în viața mea”, faza pe protopopiat, unde, pentru implicarea și munca, în cadrul acestui proiect, fiecare grup catehetic și-a primit răsplata în daruri și premii.

În cele ce au urmat, tinerii de la ATOR Banatul de Munte, însoțiți de alți copii și tineri de la centrele catehetice și de tineret din protopopiat, au citit Paraclisul Maicii Domnului, oferind și răspunsurile la strană.
La finalul rugăciunii, George Lăpădat, vicepreședinte în cadrul ATOR Banatul de Munte, a susținut un mesaj adresat tinerilor și copiilor prezenți, despre frumusețea de a vorbi cu Maica Domnului în fiecare moment al vieții și de a te ști ocrotit de ea chiar și atunci când te simți singur. Totodată, la finalul cuvântului, tinerilor prezenți li s-a transmis invitația de a rămâne aproape de lucrarea cu tineretul a Bisericii din Banatul de Munte, întrucât, în foarte scurt timp, la Reșița urmează a se deschide sediul ATOR Banatul de Munte, care va deveni și un centru de tineret pentru copiii din Reșița.

În finalul reuniunii, părintele Mihai Ciucur a transmis un cuvânt de învățătură și o chemare la meditație, în aceste vremuri, luând ca exemplu viața Dreptului Iov, prăznuit în data de 6 mai.

„Am simțit cu toții mângâierea și purtarea de grijă a Maicii Domnului, care, sunt sigur, s-a bucurat la vederea numărului mare de copii și tineri care au participat la Slujba Paraclisului, în biserica pe care ea însăși o are ca și ocrotitoare. A fost o primă întâlnire din seria celor șapte Paraclise cu care tinerii de la ATOR Banatul de Munte și-au propus să-și împodobească ale lor candele în acest an, dedicat rugăciunii în Patriarhia Română. Și am început într-un loc și într-un fel cu totul deosebit pentru noi toți: la Reșița, într-o biserică închinată Maicii Domnului, alături de zeci de copii și tineri care au simțit din plin mângâierea Preacuratei în inima și în viața lor în aceste vremuri confuze și pline de incertitudini”, mărturisește părintele Mihai Ciucur.

Programul de reuniune în rugăciune și de intensificare a acesteia, în rândul tinerilor din Caraș-Severin, își propune să ajungă, în acest an, în fiecare din cele șapte filiale ale ATOR Banatul de Munte, întărirea în rugăciune fiind dublată de participarea tinerilor și copiilor la proiectul „Tabăra din Inima Satului” care este, în primul rând, despre apropierea și împrietenirea celor mai mici ai județului de Hristos și Biserica Sa. Programul „Tinerii și Maica Vieții” se se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, fiind organizat în Anul Omagial al Rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului.

Sesiune de formare pentru voluntarii care vor aduce jocurile și provocările la TDIS 2022!

În perioada 29-30 aprilie 2022, voluntarii Atelierului de Jocuri și seri tematice, din cadrul proiectului „Tabăra din Inima Satului”, au participat la o sesiune de formare și de pregătire a voluntarilor, organizată cu ajutorul Primăriei Comunei Băuțar, Composesoratului Bucova și a cetățenilor implicați în proiect, din localitatea Bucova.

Scopul acestei formări a fost acela de a pregăti voluntarii pentru taberele care vor urma în vară. La training au participat 25 de tineri – formatori, asistenți de formare și voluntari în cadrul Atelierului de Jocuri, Concursuri și Seri Tematice.

Sesiunea de formare a început prin prezentarea unor jocuri pregătite de către voluntari, pentru a fi puse în practică împreună cu copiii, în taberele din vară. După aceasta, a urmat și partea serilor tematice, parte în care voluntarii au fost împărțiți pe grupe și au organizat o mini-seară tematică.

A doua zi, voluntarilor li s-au prezentat anumite reguli și modalități de punctare a echipelor, după care să se ghideze în tabere, în organizarea activităților cu caracter ludic. Sesiunea de formare a inclus și un atelier de jocuri și animație pentru copiii din comuna Băuțar, cu scopul de a angrena tinerii din comunitate în activități voluntare și în folosul acesteia.

„De ieri mi se întâmplă lucruri frumoase. De fapt, nu lucruri, ci oameni, oameni care îmi ies în cale. Citisem undeva că Dumnezeu vine la noi prin oameni, știam că o să se întâmple și în cazul meu, dar ce frumos e să simți asta atunci când te aștepți mai puțin…”, a mărturisit mama unuia dintre copiii participanți la atelier, din Comuna Băuțar.

„Echipa de formare a atelierului de jocuri a rămas plăcut impresionată de modul în care au reacționat voluntarii noi și de implicarea acestora în activitățile pregătite. Putem spune că, dacă celelalte formări se vor desfășura cel puțin la fel de bine, va fi o vară reușită”, a mărturisit Alexandra Crîsta, formator în cadrul atelierului de jocuri.

Sesiunea de formare a adus multă bucurie în rândul voluntarilor, dar mai ales în rândul gazdelor și al copiilor beneficiari ai atelierului de jocuri, toți plecând acasă plini de bucurie și de nerăbdarea de a participa la vara TDIS 2022.

În perioada următoare, toți voluntarii angrenați în proiectul TDIS 2022 vor participa la sesiuni de formare și de pregătire, fiecare dintre acestea fiind organizat de către coordonatorii tuturor atelierelor, împreună cu echipa de formare și pentru voluntarii înscriși a se dezvolta, în această vară, pe un anumit atelier marca TDIS.

Autor: Darius Lăpădat

Excursii tematice în Săptămâna Luminată, pentru copii și tineri

Peste 40 de copii de la Borlova, Turnu Ruieni și Marga – beneficiari ai serviciilor socio-educaționale oferite de Centrul de Tineret Zăgujeni – au participat în Săptămâna Luminată la două excursii tematice organizate de către Episcopia Caransebeșului, cu sprijinul mai multor parteneri locali.

Excursie în zona Reșița – Bocșa pentru copiii de la Borlova și Turnu Ruieni

Miercuri, 27, aprilie, 2022, un grup format din 27 de copii și adolescenți de la Borlova și Turnu Ruieni, beneficiari ai Centrului de Tineret Zăgujeni, au beneficiat de o excursie care a cuprins mai multe obiective religioase, turistice, dar și de interes cultural din zona Municipiului Reșița și a orașulu Bocșa.

Grupul a fost condus de părintele Mihai Ciucur de la Departamentul de Tineret al eparhiei și facilitator comunitar în cadrul centrului de la Zăgujeni, alături de Georgiana Ciucur, expert consiliere în cadrul centrului și de un grup de tineri de la ATOR Banatul de Munte, voluntari în cadrul proiectului. Alături de grupul de copii s-a aflat, de asemenea, doamna Ana Leiba – cadru didactic la Școala din Borlova, parteneră în cadrul proiectului.

Primele obiective vizitate au fost Grădina Zoologică „Ion Crișan” Reșița și Muzeul de locomotive cu abur din municipiul de pe Bârzava – acolo unde tinerii au participat și la o sesiune de jocuri în aer liber, organizate de voluntari. În continuarea programului, grupul de copii și tineri s-au închinat în biserica ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Moniom, acolo unde părintele paroh le-a vorbit despre specificul perioadei în care ne aflăm și despre istoricul bisericii.
A urmat vizitarea Centrului de Tineret Moniom, acolo unde copiii au putut asculta povestea acestei școli renăscute, au vizitat centrul de tineret – un punct de atracție deosebit fiind Sala de haloterapie (sala de sare) a centrului – și au servit masa de prânz asigurată de organizatori.

Excursia a continuat în orașul Bocșa, acolo unde copiii au vizitat Muzeul dedicat sculptorului Constantin Lucaci, cu lucrări unicat în inox, apoi au vizitat Mănăstirea „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” din Bocșa Vasiova, acolo unde au avut parte de o primire deosebită din partea părintelui duhovnic Ioanichie Petrică. Acesta a purtat un dialog viu cu copiii, pe teme de interes pentru ei, iar la final le-a oferit tuturor daruri, constând în obiecte bisericești, din partea mănăstirii.

Ultimul obiectiv vizitat a fost Muzeul de mineralogie „Casa Binelui” Ocna de Fier, al cunoscutului mineralog Constantin Gruescu, un loc în care copiii s-au arătat foarte entuziaști de multitudinea de roci minerale pe care muzeul le oferă cu generoziate tuturor celor care trec pragul acestei case cu totul aparte din Munții Dognecei.

Excursia a fost organizată cu sprijinul mai multor parteneri locali, dintre care amintim: Primăria Municipiului Reșița, Primăria comunei Turnu Ruieni, parohia Borlova, Centrul de Tineret Moniom, precum și Casa de Cultură a orașului Bocșa, prin domnnul director Dan Liuț, prof. Mihai Vișan și doamna Luminița Gherman, gazda noastră de la Ocna de Fier.

Trei muzee, două biserici, grădina zoologică și centrul de tineret de la Moniom, alături de o echipă entuziastă, care a oferit copiilor un cadru prietenos și atractiv pe parcursul zilei, au constituit ingredientele unei excursii care va rămâne, cu siguranță, multă vreme în sufletul participanților.

Zona Cazanelor Dunării – o destinație cu totul aparte pentru copiii de la Marga

Cei 15 copii, de la Maarga, elevi în clasele primare și gimnaziale la școala din localitate, au beneficiat, la rândul lor, de o excursie într-o zona foarte pitorească a țării noastre, joi, 28 aprilie 2022.
Grupul a fost însoțit de părintele Mihai Ciucur și de Lucian Barbescu, voluntar în cadrul programului, precum și de mai mulți tineri de la ATOR Banatul de Munte, o parte dintre ei voluntari în cadrul activităților desfășurate cu copiii de la Marga.

Primul obiectiv vizitat a fost orașul Orșova, acolo unde copiii și tinerii s-au putut bucura de o plimbare pe faleza Dunării, după care s-au deplasat în zona Mraconia, acolo unde au putut admira chipul cioplit în stâncă al regeului dac Decebal, apoi s-au închinat la Mănăstirea Mraconia, de pe malul Dunării, unde au cântat și o serie de cântece specifice perioadei luminate.

A urmat obiectivul central al excursiei, respectiv o drumeție într-o zonă pitorească din cuprinsul Parcului Natural Porțile de Fier, respectiv Vârful Ciucarul Mare, aparținând Munților Almăjului. Drumeția a fost un excelent prilej de socializare și de petrecere a unor clipe de relaxare în aer liber, peisajele oferite de platoul muntelui asupra zonei Cazanelor Dunării fiind cu totul impresionante. În cadrul narural mirific al zonei, marcat de o floră și faună cu totul aparte, copiii au luat parte și la o serie de jocuri oferite de voluntarii prezenți.

Ziua s-a încheiat în imne de slavă și mulțumire adusă lui Dumnezeu, înălțate de către toți cei prezenți la Mănăstirea Sfânta Ana de la Orșova, mănăstire situată într-un loc de o frumusețe aparte, care oferă o panoramă deosebită asupra Dunării.
Excursia a fost organizată cu sprijinul Primăriei Marga, parteneră în cadrul proiectului derulat de Episcopia Caransebeșului, alături de școala din localitate.

Cele două excursii sunt parte a programului socio-educațional implemantat în cadrul Centrului de Tineret de la Zăgujeni și și-au propus oferirea unor contexte de învățare non-formală și informală beneficiarilor, alături de un prilej de socializare și cunoaștere a unor locuri noi din țara noastră.

În prezent, de activitățile derulate în cadrul Centrului de Tineret Zăgujeni, beneficiază un număr de 53 de copii cu vârste între 7 și 18 ani, din localitățile: Zăgujeni (8), Turnu Ruieni (7), Borlova (23) și Marga (15).
Activitățile din cadrul Centrului de Tineret Zăgujeni se derulează cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, în cadrul unui program social implementat de Episcopia Caransebeșului, în calitate de partener prim, în proiectul „Măsuri integrate pe teritoriul GAL Țara Gugulanilor”, proiect finanțat prin programul POCU, cod SMIS: 139388.

Tradiționalul Paște al Tinerilor a fost organizat, în acest an, la Măureni

După doi ani de pauză, una dintre cele mai frumoase manifestări organizate de către ATOR Banatul de Munte – „Paștile tinerilor”, a fost organizată în parohia Măureni, în cea de-a treia zi a Praznicului Învierii Domnului, respectiv marți 26 aprilie 2022.

Evenimentul, care a avut în centrul său Sfânta Liturghie, a reunit peste 60 de tineri, membri ai asociației, din mai multe zone ale eparhiei, respectiv: Valea Bistrei, Caransebeș, Oravița, Reșița, Moniom și din localitatea gazdă Măureni. Mulți dintre tinerii prezenți s-au împărtășit cu Sfintele Taine în cadrul Sfintei Liturghii oficiată de către un sobor de preoți format din: părintele Mihai Ciucur – inspector eparhial în cadrul Departamentului de tineret al eparhiei, părintele paroh Aurel Radics și părintele Flavius Brie, preot misionar și dascăl de religie la Liceul de Arte „Sabin Păuța” din Reșița.

Răspunsurile Sfintei Liturghii au fost date de către tinerii atoriști, care, la momentul rânduit, au intonat și un buchet de pricesne specifice perioadei pascale.

În cuvântul de învățătură de la finalul slujbei, părintele Mihai Ciucur a evidențiat importanța întâlnirii tinerilor cu Mântuitorul Hristos la „frângerea pâinii”, respectiv la Sfânta Liturghie, pornind de la cele relatate de către Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 24, versetele 12-35, text rânduit a se citi în cadrul Sfintei Liturghii din a treia zi de Paști. Realizând o trecere în revistă o momentelor în care Mânuitorul Hristos s-a arătat după Învierea Sa din morți și până la Înălțare, părintele inspector a transmis tinerilor și tuturor credincioșilor prezenți necesitatea ca pe tot parcursul drumului vieții lor să caute să-L cunoască și să-L recunoască pe Domnul, în fiecare persoană, întâmplare sau încercare care le iese în cale. De asemenea, le-a recomandat tinerilor atoriști să stea cât mai aproape de Biserică, să-și continue slujirea misionară pe care și-au asumat-o și să rămână în ascultare față de părinții lor duhovnicești.

„Faptul că tinerii noștri aleg să se întâlnească în a treia zi de Paști, respectiv în a treia zi de Crăciun, iar întâlnirea lor are în centru Sfânta Liturghie, nu poate decât să ne bucure și să ne ofere dimensiunea adevărată a acestei organizații de tineret a Bisericii noastre: aceea că, dincolo de activități, proiecte, programe de voluntariat sau de natură social-filantropică, preocuparea principală a acestor tineri este participarea activă la viața liturgică a Bisericii. Iar acest lucru este cel mai important, mai ales în aceste vremuri în care tot mai puțini tineri sunt o prezență activă, vie, din punct de vedere liturgic și euhartistic în Biserica noastră”, a subliniat coordonatorul Departamentului de tineret de la nivel eparhiei.

După Sfânta Liturghie, toți cei prezenți au luat parte la agapa frățească pregătită de către parohia gazdă cu sprijinul Primăriei Măureni, care a fost reprezentată și la acest eveniment de către primarul Brian Filimon – un apropiat al tinerilor de la ATOR Banatul de Munte. Momentele de după masa de prânz s-au prelungit în frumoase contexte de socializare, cântec, dans și voie bună, specifice tinerilor ortodocși din Banatul de Munte.

Parohia Măureni a cunoscut o puternică dezvoltare în ceea ce privește activitățile cu tinerii, aici luând ființă în decursul anului trecut Centrul de Tineret „Sf. Ier. Nicolae” – unul dintre cele mai active centre de tineret din eparhie, care desfășoară numeroase activități catehetice, educative, misionare și de voluntariat.

„Paștile tinerilor” este un evniment tradițional al ATOR Banatul de Munte, organiazat în cea de-a treia zi a Praznicului Învierii, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

În pragul Praznicului Învierii, cei care lucrează Binele au întins „Mâinile Bucuriei”

Într-o vreme în care grijile lumești sunt din ce în ce mai mari, iar problemele și deznădejdea oamenilor cresc, binele nu trebuie să se stingă, ci să biruiască.

Astfel, cu ocazia apropierii sărbătorilor Pascale, voluntari ai ATOR Banatul de Munte – filiala Reșița și Centrul de Tineret Moniom, alături de Inspectoratul de Jandarmi Caraș-Severin și Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin, au desfășurat acțiunea caritabilă „Mâinile Bucuriei”.

În cadrul campaniei au fost distribuite un număr 170 de plase cu dulciuri și pachete cu diferite alimente, specifice sărbătorilor pascale, dar și haine pentru copii și jucării. Peste 30 de familii, din Reșița și Caransebeș, au avut bucuria să primească acest mic ajutor. Dulciurile și celelalte produse alimentare au fost cumpărate cu bonurile alimentare primite din partea donatorilor în cadrul campaniei de donare de sânge, „Împreună Dăruim Viață”, din luna martie.

„Mă bucur nespus că, deși este o perioadă foarte încărcată, am reușit, alături de ceilalți voluntari, să ajung la cei care au nevoie, acum, de un zâmbet, o vorbă bună, un ajutor. Sperăm că prin această Campanie am reușit să le transmitem tuturor câte puțin din Lumina lui Hristos, ai cărui Înviere o vom trăi peste câteva zile”, mărturisește Anamaria Iovu, coordonatoarea acțiunii caritabile.

Așadar, ca îndemn de final, în pragul Praznicului Învierii, mai mult ca niciodată, să facem cu toții (mai mult) bine. Să continuăm să lucrăm Binele, indiferent de perioada în care ne aflăm, urmând aceste cuvinte: „Faceţi milostenie, ca şi vouă să vă fie milostiv Domnul” – Sfântul Grigorie Dialogul.

Cea de-a doua formare a voluntarilor TDIS 2022 a avut loc la Oravița

Vineri, 15 aprilie, Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, alături de Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, a organizat cea de-a doua formare a voluntarilor proiectului „Împreună pentru copiii noștri”, din acest an.

Evenimentul a fost organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, desfășurându-se în parteneriat cu Liceul Teoretic „General Dragalina” din Oravița, întreaga activitate fiind găzduită de către instituția de învățământ de renume a Oraviței.

După ce sâmbătă, 9 aprilie, aceeași formare a fost organizată în Comuna Băuțar, aceasta reunind un număr de aproximativ 50 de voluntari din zona Caransebeșului, a Văii Bistrei, Văii Cernei, dar și tineri aplicanți ai proiectului din Municipiul Reșița, formarea de ieri, de la Oravița, a adus la un loc un număr de aproximativ 60 de voluntari din Protopopiatele Reșița și Moldova Nouă, aceștia fiind inițiați, astfel, în misiunea de voluntari ai programelor educaționale „Tabăra din Inima Satului”, respectiv „Tabăra din Inima Familiei” 2022.

Ziua de formare a debutat cu o slujbă de binecuvântare, săvârșită de către părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului și al Proiectului „Împreună pentru copiii noștri”, urmând ca toți cei sosiți să ia parte la o prezentare a conceptelor „TDIS” și „TDIF”, părintele Mihai discutând și clarificând, totodată, și ceea ce înseamnă rolul de voluntar al acestui proiect și cum ar trebui să arate imaginea și comportamentul unui tânăr voluntar asumat, în cadrul unei activități desfășurate în Biserică, astfel conturându-se „portretul voluntarului TDIS” și codul etic al voluntarului.

În cele ce au urmat, Georgiana Ciucur – trainer în cadrul programului, a susținut un modul pe tema comunicării eficiente și a lucrului în echipă în context TDIS.

A urmat prezentarea celor șase ateliere TDIS, pe baza unui concept îmbunătățit și adaptat nevoilor copiilor, astfel: Atelierul de Educație pentru Viață (Anita Radics), Atelierul de Dezvoltare Personală  (prof. Nicoleta Marcu), Atelierul de Comunicare si Lucru în Echipă (George Lăpădat),  Atelierul de Jocuri, Concursuri și Seri Tematice (Mircea Ștefan), Atelierul de Creații artistice (Anamaria lovu), Atelierul de Formare Duhovnicească (Mihail Cincheză).

În a doua parte a evenimentului a avut loc Târgul atelierelor TDIS, prin prezentarea interactivă a atelierelor. Au fost întregite echipele celor șase ateliere cu aproximativ 30 de voluntari noi și a fost stabilit programul formărilor pe ateliere pentru perioada mai-iunie 2022.

„Programul nostru de tabere în comunitate, aflat în al patrulea an de desfășurare, a ajuns la un nivel foarte bun, din punct de vedere al conceptului propus beneficiarilor noștri. Am putut trage această concluzie in urma acestor formări, cea de la Băuțar, din 9 aprilie și cea de la Oravița, din 15 aprilie, acestea fiind două momente importante în dinamica proiectului nostru, și pentru faptul ă au prilejuit unui număr de peste 50 de tineri noi să se alăture proiectului în calitate de voluntari”, a precizat părintele Mihai Ciucur, coordonatorul proiectului.

În perioada care urmează, formările voluntarilor TDIS 2022 vor continua pe grupe mici, fiecare atelier organizând sesiuni de pregătire a noilor membri înscriși în cadrul fiecărui atelier, în diferite zone din județ, în scopul pregătirii cât mai temeinice a celor aproximativ 110 tineri voluntari care, în vara acestui an, vor participa la un număr de 16 tabere, la care vor fi prezenți aproximativ 700 copii din județ.