Tema școlii în pandemie, dezbătută la ATOR Oravița

Sâmbătă, 10 octombrie 2020, membrii ATOR Banatul de Munte, filiala Oravița, a organizat dezbaterea „Școala în pandemie. Avantaje și neajunsuri ale educației online” la care au participat elevi și studenți de la mai multe instituții publice de învățământ pre-universitar și universitar din Oravița și Timișoara, aceștia fiind voluntari și beneficiari ai programelor și proiectelor Centrelor de Tineret „Sf. M. Mc. Ecaterina” și „Adormirea Maicii Domnului” din oraș, dar și membri activi ai Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte. În contextul școlar actual, discuțiile s-au concentrat pe 5 piloni principali – predare, evaluare, socializare, norme sanitare și accesibilitatea educației online, iar concluziile dezbaterii sunt următoarele:

În ceea ce privește predarea, marea majoritate a elevilor au subliniat faptul că, din cele experimentate de către ei, pentru a se reuși transmiterea în mod eficient a informațiilor către elevi, profesorul trebuie să aibă fixată o legătură apropiată cu ei, iar metoda de livrare a învățăturilor să fie alta decât clasica dictare. Scenariul galben (hibrid) pare a fi unul dintre cele mai nocive, întrucât profesorului îi este foarte dificil să își împartă atenția, grija și prezența între elevii aflați la școală, fizic, și cei care participă la oră prin intermediul internetului, iar una dintre cele două grupe este mereu, din păcate, neglijată. Carențele privitoare la pregătirea cadrelor didactice pentru desfășurarea procesului educațional a fost resimțită de către elevi, în mod special în cazul profesorilor care nu au reușit să găsească metode atractive și inovative de predare online. Scenariul preferat de către toți cei prezenți a fost cu certitudine cel verde (față în față), întrucât prezența profesorului și transmiterea informațiilor față către față nu egalează nici o altă modalitate de transmitere a lor, în mod special când la mijloc există probleme precum sunt slaba conexiune la internet și calitatea precară a imaginii și a sunetului, cu care cu toții s-au confruntat în scenariul roșu, sau cel galben. 

Din punct de vedere al evaluării, cu toții au ajuns la concluzia că ar fi de preferat ca acest proces să fie o modalitate de a măsura nivelul de dezvoltare al elevului, evaluându-l din ceea ce este cu adevărat important pentru formarea, informarea și creșterea lui. În scenariul roșu (exclusiv online) și galben (hibrid), evaluarea ar trebui adaptată noului context, prin conceperea de lucrări online, creative și care să limiteze cât mai mult riscul de plagiere la care, până nu demult, în semestrul al doilea al anului școlar care s-a încheiat, cu toții au fost supuși. De asemenea, lipsa cvasi-totală a interacțiunii dintre profesorul de la clasă și elevii care învață de acasă adâncește carențe de înțelegere care, mai apoi, se reflectă în notele obținute de aceștia la evaluare.

Socializarea între elevi / studenți este redusă la minimum în scenariile galben și roșu. În cadrul scenariului roșu, teama de a comunica este dublată de teama de a răspunde la oră din preocuparea constantă de a nu greși, lucru care limitează inevitabil comunicarea între elevi și între elevi și profesor. O soluție găsită pentru îmbunătățirea socializării este alocarea unui anumit timp dedicat exclusiv comunicării dintre colegi, pe diverse teme, ori în cadrul diferitor activități desfășurate în aer liber, în grupuri mici de persoane.

În ceea ce privește normele sanitare, cu toții au mărturisit faptul că, din fericire, în instituțiile de învățământ din care ei fac parte încearcă pe cât posibil respectarea normelor sanitare și de protecție. În scenariul verde, purtarea măștii în timpul orelor de curs este cea care îngreunează capacitatea de concentrare la orele de curs, iar în timpul pauzelor, respectarea distanțării de siguranță este cea care limitează foarte mult comunicarea între prieteni.

Iar din punct de vedere al accesibilității, elevii și studenții au raportat faptul că toți au acces la orele de curs, în toate cele trei scenarii la care au fost supuse unitățile lor de învățământ, iar cazurile izolate de elevi care nu au dispus de tehnologia necesară, în scenariul galben și roșu, pentru a lua parte la orele online au fost soluționate de către conducerile instituțiilor de învățământ, prin implicare și colaborare.

Recomandările generale făcute de participanți cu privire la continuarea procesului educațional în mediul online s-au centrat în jurul planificării și desfășurării predării și evaluării. Sugestiile au indicat spre:

  • folosirea de către cadrele didactice a creativității în procesul de predare și a platformelor online care să ajute la animarea acestuia, precum și grija asupra volumului mare de informații predate, prin trierea lui;
  • conceperea de lucrări online, creative și care să limiteze cât mai mult riscul de plagiere, propunerea de proiecte în echipă și notarea implicării și activității elevilor din timpul orelor online;
  • inițiativa din partea cadrelor didactice de a încuraja comunicarea deschisă între elevi și între elevi și profesori, pentru a spori și a îmbunătăți procesul de socializare.

Joc și cateheză pentru copiii Parohiei Măureni

Ieri, 14 octombrie, în Parohia Ortodoxă Măureni a fost organizată prima activitate catehetică dedicată celor mai mici credincioși ai enoriei.

Organizată la Căminul Cultural din Măureni și având larga deschidere și susținere a primăriei comunei, voluntari ai ATOR Banatul de Munte sunt au luat inițiativa de a implementa, la nivelul parohiei, o serie de activități catehetice în scopul educării, formării, informării și a creșterii într-un mediu frumos și sănătos a copiilor din Parohia Măureni. Astfel, un număr 37 de copii cu vârste cuprinse între 7-12 ani au luat parte la o activitate ce a avut în centrul său viața Sfintei Parascheva de la Iași, prăznuită chiar ieri. Activitatea a fost bazată pe dialog deschis purtat cu cei prezenți, în scopul de a încuraja exprimarea liberă a fiecăruia, dar a conținut și o parte creativă de desenare a vieții Sfintei Parascheva. Întreaga întâlnire a fost frumos împletită cu o serie de jocuri care au colorat întreaga atmosferă. 

Activitatea cu tinerii și copiii, în Episcopia Caransebeșului, reprezintă o prioritate a Bisericii care se implică activ în viața și creșterea  acestora, venind în întâmpinarea lor cu diverse oportunități de a se implica, a se dezvolta și a fi parte activă dintr-o lucrare ce are ca scop formarea de generații ghidate după valorile morale, spirituale și naționale care ne conferă și ne susțin identitatea de buni creștini, oameni și români. Astfel, intensificarea activităților cu tinerii și copiii, la nivelul Banatului de Munte, alături de grija și preocuparea vie pentru dezvoltarea lor, este un lucru atât binevenit, cât și deosebit de necesar, în mod special în aceste vremuri tulburate în care confuzia și pierderea orizontului și a siguranței sunt pericole care îi întâmpină pe tineri și care pot să zdruncine echilibrul creșterii lor sănătoase.

Această activitate catehetică, organizată în Parohia Măureni, reprezintă începutul unei frumoase misiuni care, pornind din acest an, se dorește a fi implementată și organizată în parohie, tocmai pentru a se încerca și aici asigurarea unei formări și a unei creșteri curate și ghidate a tinerelor generații.

Dezbatere despre școala online, la Centrul de tineret Moniom

În perioada 10-11 octombrie 2020, la Centrul de Tineret „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Moniom a avut loc, în condiții de siguranță sanitară, dezbaterea „Școala în pandemie. Avantaje și neajunsuri ale educației online” la care au participat 42 de elevi și studenți de la mai multe instituții publice de învățământ pre-universitar și universitar din Reșița, Timișoara, Arad și București, voluntari și beneficiari ai programelor și proiectelor Centrului de Tineret Moniom. Dintre aceștia, 9 studiază exclusiv online, 18 în scenariul hibrid și 15 față-în-față. În contextul școlar actual, discuțiile s-au concentrat pe 5 piloni principali – predare, evaluare, socializare, norme sanitare și accesibilitatea educației online. Metoda de culegere a informațiilor a fost dezbaterea pe grupe mici iar acțiunea a fost facilitată de George Lăpădat, voluntar al Centrului de Tineret Moniom.

În ceea ce privește predarea, majoritatea covârșitoare a participanților a admis că există carențe majore în pregătirea cadrelor didactice pentru conducerea procesului educațional în mediul online. De asemenea, pentru scenariile care implică învățare online, lipsa de interacțiune directă cu profesorul este resimțită de majoritatea elevilor. Lipsa unei platforme de învățare comune pentru toate materiile / cursurile, precum și problemele de natură tehnică (device-uri slabe, conexiune proastă) îngreunează puternic capacitatea elevilor de a participa la procesul educațional.

Atunci când vine vorba de evaluare, concluzia comună a fost că evaluarea în mediul online trebuie să fie adaptată stării de fapt, metodele tradiționale (ex. lucrarea scrisă de control) nemaifiind eficace, ba mai mult, chiar încurajând plagiatul și copiatul. De asemenea, pentru scenariul hibrid, diferențe în evaluare se resimt inclusiv între elevii care au avut parte de predare față-în-față și cei care au luat parte la predare făcută online – lipsa cvasi-totală a interacțiunii între profesorul de la clasă și elevii care învață de acasă adâncește carențe de înțelegere care, mai apoi, se reflectă în notele obținute de aceștia la evaluare.

Socializarea între elevi / studenți este redusă la minimum în scenariile galben (hibrid) și roșu (exclusiv online). În ceea ce privește soluționarea acestor situații, participanții au propus crearea unor ore online special destinate socializării între colegi, precum și încurajarea, venită din partea profesorilor, ca aceștia să lucreze mai mult în grupuri mai mici, pe diferite teme și proiecte, astfel încât interacțiunea dintre ei să crească. Alocarea unui timp săptămânal pentru discuții libere și dezbaterea online a unor teme de interes pentru ei poate, de asemenea, să contribuie la rezolvarea situației.

În ceea ce privește normele sanitare ̧ atât elevii cât și studenții au spus că, în instituțiile din care aceștia provin, normele sanitare sunt respectate în cea mai mare parte a timpului de către profesori și elevi / studenți. Cu toate acestea, în discuții au răsărit și exemple de cazuri punctuale în care aceste norme sanitare au fost ignorate sau încălcate voit de către profesori și elevi. Cea mai mare parte a elevilor declară că, în școala lor, masca de protecție este purtată cu mici excepții

conjuncturale. Aproape jumătate dintre elevi declară că, în școala lor, nu există dezinfectant pe care ei să îl poată utiliza în mod activ. Cea mai mare parte a elevilor recunosc că, în școala lor, distanțarea socială nu este respectată în mod activ.

Atunci când vine vorba de accesibilitatea învățământului online, toți studenții și liceeni au raportat cel puțin un caz cunoscut de coleg / profesor care, nedispunând de tehnologia necesară, nu a putut rămâne conectat la procesul educațional, atunci când acesta a fost mutat în spațiul online. Dintre aceștia, o parte declară că încă mai au colegi / profesori care nu se pot conecta la educația online. Dintre cei 42 de elevi și studenți participanți, doar 3 spun că au fost informați de școala / universitatea lor cu privire la metode gratuite prin care să poată intra în posesia unor device-uri cucare aceștia să poată rămâne conectați la ore.

Recomandările generale făcute de participanți cu privire la continuarea procesului educațional în mediul online s-au centrat în jurul planificării și desfășurării predării și evaluării. Sugestiile au indicat spre:

  • planificare mai timpurie (săptămânală) a orelor și a codurilor de acces pentru fiecare materie în parte;
  • înregistrarea orelor de curs și distribuirea înregistrării către elevi, astfel încât aceștia să poată reveni la ea ori de câte ori este cazul;
  • implementarea de metode de predare mai interactive și care să presupună mai multe intervenții din partea elevilor;
  • utilizarea unei singure platforme online pentru toate materiile
  • centrarea evaluării pe examene orale, proiecte în echipă și activitatea din timpul orelor online.

Renașterea poveștii ATOR la Oravița

Joi, 1 octombrie, la Oravița, a avut loc o întâlnire de reconstituire a filialei ATOR Oravița și de planificare a unor activități ce vor avea loc în perioada următoare, organizate atât de către tinerii zonei, cât și cu participarea altor membri proveniți din alte filiale ale asociației.

Întâlnirea a avut loc la Centrul de Tineret „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Oravița Română – cel mai vechi centru de tineret din Episcopia Caransebeșului – și au participat tineri atât de la centrul de tineret gazdă, cât și de la Centrul de Tineret „Adormirea Maicii Domnului” din Oravița Montană. La acest moment de reuniune au fost prezenți părintele Mihai Ciucur, inspector eparhial în cadrul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, și Anita Radics, președintele ATOR Banatul de Munte. Ambii au transmis mesaje de încurajare și de motivare tinerilor prezenți, evidențiind importanța implicării tinerilor într-o astfel de lucrare, în vremuri în care încercările și provocările tinereții și ale timpurilor în care trăim ne lovesc cu atât de puțină îngăduință. 

În cele ce au urmat, părintele inspector a purtat un dialog prietenesc cu tinerii prezenți despre implicarea lor în cadrul asociației și despre dorința lor de a continua împreună sub forma filialei ATOR Oravița, trasând, alături de ei, principalele activități care ar fi potrivite de organizat în această perioadă, adaptate contextului social delicat în care ne aflăm.

„Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu o seară minunată! Întâlnirea de ieri a fost startul unui nou început de care, poate, toți aveam nevoie. Am petrecut timp de calitate alături de oameni speciali, cu suflet mare, dornici de muncă și puși pe fapte bune. Chiar dacă trecem printr-o perioadă mai delicată, atât Biserica, cât și noi, oamenii, suntem încărcați cu forțe proaspete și cu o multitudine de idei care să readucă zâmbetul pe buze semenilor noștri. Oravița are tineri frumoși și inimoși care vor să dovedească faptul că și pe timp de pandemie, se pot desfășura lucruri cu adevărat minunate. 

Le mulțumim invitaților noștri speciali veniți de la Reșița, părintelui inspector Mihai Ciucur și Anitei Radics – președintele ATOR Banatul de Munte pentru faptul că și-au făcut timp și au venit cu sufletele pline de căldură și iubire să ne fie alături și mulțumim, de asemenea, tuturor celor care cred în noi. Potențial există, dar ingredientul principal este dorința și noi putem spune că îl avem!” – glasul tinerilor filialei ATOR Oravița.

ATOR Oravița a fost prima filială a asociației de tineret a Episcopiei Caransebeșului ce a fost înființată imediat după nașterea ATOR Banatul de Munte, în vara anului 2016. Scopul filialei este acela de a reuni tineri voluntari de la ambele centre de tineret din oraș sub egida organizației care, la nivelul județului Caraș-Severin, își propune anual să implementeze proiecte prin care să scrie adevărate povești, chemând și atrăgând tineri din fiecare zonă a Banatului Montan, arătându-le ce tinerețe frumoasă ne oferă Hristos tuturor.

Tabăra din Inima Satului, la Moniom

În perioada 20-24 august, în satul Moniom s-a desfășurat mult așteptatul proiect „Tabăra din Inima Satului”, pentru copiii și tinerii membri ai Centrului de Tineret „Sf. Arh. Mihail și Gavriil din Moniom”.

Purtând binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, cele cinci zile de tabără au reunit un număr de 44 de copii proveniți din satul-gazdă sau din Municipiul Reșița, pentru a se bucura de numeroasele ateliere și provocări pe care programul activităților le-a inclus.

Aflați sub îndrumarea părintelui Mihai Ciucur, inspector eparhial în cadrul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului și coordonatorul proiectului, voluntarii, membrii Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, au fost prezenți în număr mare la Moniom, în cadrul acestor zile unde i-au primit în grijă, cu dragoste și responsabilitate, pe copiii sosiți să petreacă o săptămână de vacanță altfel, de neuitat. 

Respectând toate măsurile de protecție și siguranță care se impun în această perioadă delicată generată de pandemia de coronavirus, atelierele care s-au desfășurat pentru copii și tineri, în această tabără, s-au axat și de această dată pe dezvoltarea și informarea participanților în cele trei direcții în care programul „Tabăra din Inima Satului” a fost gândit să contribuie la formarea beneficiarilor săi: dezvoltarea personală și educația pentru viață, prin creșterea stimei de sine, lucru în echipă, gestionarea conflictelor, prevenție pe linia consumului de droguri, pornografie, bullying, trafic de persoane; activitățile în aer liber și cu caracter ludic, cum ar fi drumețiile, serile tematice, jocurile și competițiile sportive, focul de tabără, precum și activitățile cu caracter moral-creștin, aici incluzând dialogurile pe teme duhovnicești, rugăciunile rostite în comun, participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea cu Sfintele Taine, dar și răspunsurile oferite la diversele lor curiozități care îi preocupă la vârsta copilăriei sau adolescenței.

Un moment important l-a reprezentat și în această tabără atelierul dedicat părinților și copiilor, pe linia comunicării, a îmbunătățirii relației dintre aceștia și a exprimării emoțiilor pe care fiecare membru al familiei le trăiește. La acest atelier au luat parte copiii beneficiari ai taberei, alături de părinții lor care, pe tot parcursul taberei, și-au manifestat entuziasmul și dorința de a sprijini cu tot ce le-a stat în putință desfășurarea taberei în comunitatea lor, în vremuri în care devine tot mai dificil ca astfel de evenimente să fie organizate.

Un alt moment emoționant și semnificativ l-a reprezentat ultima zi a taberei, în care copiii au putut participa la ultimele activități desfășurate în cadrul acestei tabere, gândite în mod special de voluntarii responsabili, pentru a așeza în sufletele copiilor bucuria petrecerii ultimelor momente ale TDIS Moniom 2020 împreună. La finalul acestei ultime zile a avut loc și festivitatea de încheiere a Taberei din Inima Satului de la Moniom, în cadrul căreia toți cei prezenți, copii, părinți, voluntari și formatori au participat la oficierea Slujbei de Te Deum, urmată de premierea tuturor celor care s-au bucurat și au muncit, timp de cinci zile, pentru ca TDIS Moniom să fie și să rămână o poveste în inimile tuturor.

„Organizarea și în acest an, în ciuda contextului social foarte delicat, a programului TDIS la Moniom, dovedește implicarea deosebită a întregii comunități construită în jurul Centrului de Tineret Moniom, comunitate formată din copii, părinți, voluntari și oameni de bine de aproape sau mai de departe. Doresc să mulțumesc tuturor acestor oameni minunați care, dovedind curaj și responsabilitate deopotrivă, au dăruit câteva zile pline de bucurie copiilor care cresc în tinda Bisericii noastre. Un cuvânt special de mulțumire doresc să adresez familiilor de credincioși din Moniom care, și în acest an, au primit în casele și în sufletele lor, copii și voluntari din alte localități, oferindu-le astfel șansa de a participa la această tabără mult așteptată. Aceasta este adevărata față a Bisericii, iar acest tip de abordare este viitorul în pastorația și educația generațiilor viitoare”, transmite părintele Mihai Ciucur, coordonatorul proiectului și al Centrului de Tineret Moniom.

Tabăra de la Moniom a fost cea de-a doua tabără organizată în această vară prin proiectul „Tabăra din Inima Satului” care, datorită contextului social și a perioadei delicate pe care le traversăm a fost nevoit să își reducă dimensiunile, comparativ cu vara anului trecut, când au fost organizate 14 tabere rurale în perioada 18 iunie – 2 septembrie 2019, pentru un număr de 522 copii și tineri ai Banatului de Munte.

Moment aniversar pentru tinerii ortodocși din Banatul de Munte

Finalul săptămânii care tocmai s-a încheiat a însemnat, pentru câțiva tineri ai Banatului de Munte, un moment aniversar, întrucât în urmă cu patru ani de zile, pe data de 18 iulie 2016, a luat ființă Asociație Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte.

Momentul a fost marcat de săvârșirea unei slujbe de Te Deum, oficiată în Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Moniom, locul unde organizația de tineret s-a născut. 

La finalul momentului de rugăciune, câțiva membri ai asociației au transmis un mesaj celor prezenți, sintetizând, în câteva cuvinte și amintiri, ce au însemnat și cum au arătat cei patru ani de ATOR Banatul de Munte, mărturisind felul în care prezența și implicarea fiecărui tânăr și adult și-a pus amprenta asupra dezvoltării tuturor celor care fac parte din acest grup.

Cea de-a doua parte a zilei, precum și ziua de 19 iulie, au adus în prim plan proiectul „Tabăra din Inima Satului” din care, atât în anul precedent, cât și în 2020, tinerii membri ai asociației au făcut parte. Fiind împărțiți în două jumătăți, grupurile de voluntari care au participat pe rând, în cele două zile, la întâlnirea de formare a voluntarilor TDIS 2020 au construit și au învățat, împreună cu formatorii lor, noi strategii de lucru cu tinerii și copiii din taberele în care vor merge, noi activități și noi jocuri de pe urma cărora cei care se vor bucura de el să desprindă înțelesuri și învățături care să îi ajute și de care să își amintească cu drag.

După ce părintele Mihai Ciucur, inspector eparhial în cadrul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, a prezentat și a subliniat condițiile în care activitățile taberelor din acest an se vor desfășura, în conformitate cu reglementările impuse de situația generată de contextul pandemiei de coronavirus, tinerii au fost împărțiți pe echipe, unde au lucrat și au discutat aplicat pe cele patru mari ateliere care vor fi organizate în acest an în cadrul taberelor: atelierul de educație pentru viață, atelierul de dezvoltare personală, atelierul dedicat dialogului cu părinții și atelierul de jocuri și seri tematice.

O prezență importantă și cu totul nouă în Banatul de Munte și în proiectul „Tabăra din Inima Satului” a fost trainerul Raj Bostan, venit în Eparhia Caransebeșului din capitala Moldovei pentru a-i pregăti și a-i specializa pe tinerii voluntari în ceea ce înseamnă arta de a fi voluntar, de a comunica eficient, de a ști să rămâi atent la nevoile fiecărui participant și de a transmite învățături pe care copiii și tinerii să le ducă cu ei, mai departe. Totodată, formatorul a ținut să sublinieze în numeroase rânduri și folosind cuvinte alese, importanța misiunii de a fi voluntar în cadrul Bisericii, cum devii, ca voluntar, exemplu, prieten și părinte pentru cel care are nevoie de toată energia pozitivă, grija și prezența pe care ai datoria să i le oferi.

„Am avut o misiune grea, însă precum medicul care are emoții înainte de operații, așa și eu mi-am zis că nu e vorba despre mine și că e nevoie să îmi suflec mânecile și să trec la treabă, însă nu fără binecuvântarea părintelui Mihai care îmi ușura munca. A fost minunat, pentru că am avut urechi ciulite și inimi calde, gata să absoarbă toate înțelesurile pe care le-am pus în tolbă. Am pornit spre casă cu o bucurie și cu un dor de această frumoasă familie pe care am întâlnit-o, dar în același timp și cu speranța revederii!”, a subliniat formatorul Raj Bostan, în urma întâlnirilor cu tinerii voluntari ai Banatului de Munte.

„La început, ni se părea un vis să putem ajunge și noi să numărăm anii și amintirile create împreună, în asociația noastră, însă iată că, înaintând, uneori mai ușor, alteori mai greu, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu bucuria de a ne putea număra și anii, și cele mai frumoase momente trăite împreună, în care am învățat, am crescut și (ne-)am dăruit, cât nu am fi putut să o facem în orice alt loc. La aniversarea celui de-al patrulea an de activitate, mă bucur că putem scrie din nou povestea TDIS, pentru că am înțeles de anul trecut că aceasta e provocarea și misiunea pentru care noi ne-am pregătit în toate celelalte experiențe de până acum – să ajungem la momentul în care activitatea și cuvântul nostru să nu circule doar în cercul nostru mai restrâns, ci să răsune până departe, în tot județul, în urechile și inimile tuturor copiilor și tinerilor cărora noi încercăm să le povestim despre tinerețea în Hristos. Da, a fi voluntar este cu adevărat o misiune, iar lucrul acesta nu l-am înțeles deloc acum patru ani, când asociația noastră s-a născut. Însă înțeleg și mărturisesc acest lucru acum, pentru că am simțit, am văzut, am înțeles, alături de ceilalți voluntari ai noștri pe care îi admir cu toată inima, ce înseamnă să te faci celorlalți bucurie pe care ei să o urmeze spre lumină”, mărturisește Anita Radics, președintele ATOR Banatul de Munte.

În vara acestui an, șapte tabere vor fi organizate în șapte comunități, cinci sate și două orașe din Banatul de Munte, prin proiectul „Tabăra din Inima Satului”. Chiar dacă întregul context național și mondial este unul delicat, dorința organizatorilor acestui program a rămas una constantă, întrucât nevoia de a ajunge la copii și tineri cu informație sănătoasă și, mai ales, cu Cuvântul lui Dumnezeu, este una care nu se stinge niciodată și care s-a manifestat din ce în ce mai vizibil în ultima perioadă, de când distanțarea și izolarea au adus cu sine inclusiv limitarea activităților și a misiunii cu tineretul pe care Biserica o desfășoară și în Eparhia Caransebeșului. Astfel, respectând reglementările în vigoare și punându-și nădejdea în ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, întreaga echipă a proiectului „Tabăra din Inima Satului” va încerca să ajungă și în acest an înaintea cât mai multor copii și tineri, aprinzând în inima și în mintea lor lumina curăției, a căutării și a cunoașterii adevărului, precum a curajului de a mărturisi și de a se mărturisi pe sine, o lumină care, astăzi, se dorește din ce în ce mai mult a fi stinsă.

Campania umanitară „Mâinile bucuriei” la final de drum

Joi, 2 iulie, în curtea bisericii Parohiei „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Moniom a fost organizată festivitatea de încheiere a campaniei umanitare „Mâinile bucuriei”, desfășurată în perioada 16 martie – 1 iulie 2020, în contextul pandemiei de Covid-19.

Moment festiv și de bilanț a debutat cu săvârșirea slujbei de mulțumire, de către părintele Mihai Ciucur, inspector în cadrul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșuluii, și de părintele Nicolae Petrișor. Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor partenere, precum și o parte a voluntarilor acestui proiect, pe care îi amintim: Direcția de Asistență Socială a Primăriei Reșița, Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin, Fundația Comunitară a Banatului Montan, Fundația Autonom, Liga Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, Asociația „Guerrilla MC”, precum și conducerea Restaurantului „Florio” care, timp de trei luni de zile, a preparat hrana caldă pentru beneficiarii campaniei. Toți cei prezenți au fost răsplătiți pentru efortul, dragostea, prezența și implicarea lor prin oferirea de certificate de voluntariat și diplome de excelență celor care s-au remarcat în mod deosebit ca fiind activi în cadrul acestei lungi și frumoase campanii. 

În cuvintele de mulțumire și de aducere aminte a celor mai frumoase, marcante și impresionante momente pe care le-au trăit, organizatorii, voluntarii și partenerii au rămas concentrați asupra lecției despre ce înseamnă să împlinești cu adevărat cuvântul Mântuitorului ce ne îndeamnă să ne îngrijim de aproapele nostru, precum și asupra cifrelor totale ale campaniei, ce dau mărturie despre munca și dragostea care au stat în spatele acestor aproape patru luni de activitate – 60 de voluntari tineri și harnici, 100 de zile de voluntariat, 120 de bătrâni, beneficiari ai campaniei, pachete cu mâncare caldă, alimente, medicamente și produse igienico-sanitare în valoare de 40.149 lei, toate acestea fiind însoțite de oficierea de servicii religioase și momente de dialog purtate cu bătrânii a căror nevoi sunt atât cele materiale, dar și, mai ales, cele care țin de împlinirea spirituală.

Această campanie umanitară, inițiată fiind de către Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte și purtând binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost implementată la nivelul Municipiului Reșița în scopul sprijinirii bătrânilor singuri și a familiilor nevoiașe, pentru a trece cu bine de perioada stărilor de urgență, prin oferirea zilnică a câte unui prânz cald și, periodic, a unor pachete alcătuite din alimente, produse igienico-sanitare și medicamente. Această campanie este, de asemenea, cea mare activitate organizată până acum în Banatul de Munte, în anul 2020. 

Activitățile și proiectele filantropice se regăsesc prioritare atât pe agenda activităților cu tineretul din Eparhia Caransebeșului, cât și în programele de educație și de formare a tinerilor și copiilor membri ai ATOR Banatul de Munte și ai centrelor de tineret din județ. Prin organizarea și desfășurarea acestui proiect, tinerii și copiii au avut ocazia să pună în practică îndemnurile pe care coordonatorii lor, preoți și profesori, le-au transmis, acelea care țin de puterea de a empatiza, de a dărui, de a iubi și de a face binele pentru cel aflat în suferință. 

Campania umanitară „Mâinile bucuriei” a fost, pentru fiecare persoană implicată, o lecție de viață și o poveste care a avut și rolul de a aduce împreună oameni care au început să colaboreze și care, pe termen lung, vor pune bazele și altor proiecte frumoase și trainice în Municipiul de pe Bârzava. De asemenea, din toamna acestui an, continuarea acestei campanii va reveni în atenția ATOR Banatul de Munte, întrucât nevoile oamenilor aflați în suferință continuă să existe chiar și după încheierea stării de urgență, iar noi, cu toții, avem responsabilitatea de a-i ajuta pe aceștia, pentru că „poți să fii bine, să fii bucuros, atunci când și cel de lângă tine se simte la fel”.

Tineri pelerini din Banatul de Munte

Sâmbătă, 20 iunie și miercuri, 24 iunie, Centrul de Tineret Moniom și Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte au organizat primele pelerinaje din acest an, cu și pentru copii și tineri membri ai celor două organizații.

Primul pelerinaj, organizat în data de 20 iunie, a avut loc în „Țara Dunării de Severin”, la câteva dintre mănăstirile și obiectivele turistice imediat învecinate județului cărășean. Ca o primă oprire, cei 50 de pelerini, părinți, copii și voluntari, s-au închinat la Mănăstirea „Piatra Scrisă”, urmând ca, apoi, cu toții să întâlnească sau reîntâlnească Mănăstirea Vodița, Mănăstirea „Sf. Ana” din Orșova și Mănăstirea Mraconia. La fiecare oprire, părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Centrului de Tineret din Moniom, prezenta într-o manieră interactivă istoria mănăstirilor, purtând cu micii pelerini și cu părinții acestora dialoguri pe marginea locurilor în care se află, construind cu toții, împreună, un fel de poveste compusă din experiențele, amintirile și cunoștințele fiecăruia despre locurile respective. 

„Ieșirea în familie” s-a încheiat cu o plimbare pe Dunăre, pelerinii luând parte, și sub această formă, la o scurtă lecție de istorie a locurilor în care s-au aflat, rostită de către ghizii care le-au însoțit frumoasa și însorita plimbare.

Acest prim pelerinaj organizat face parte din proiectul „Școala sufletului pentru copii și părinți”, organizat de către Centrul de Tineret Moniom și care are la bază consolidarea unei relații sănătoase între părinți și copii, precum și împreuna-creștere, educare și formare în spiritul valorilor noastre perene, ale neamului românesc.

Cel de-al doilea pelerinaj al lunii iunie, organizat în data de 24 iunie, s-a desfășurat la Mănăstirea „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Poiana Mărului, cu ocazia prăznuirii hramului acestui schit. La acest pelerinaj au participat tineri membri ai ATOR Banatul de Munte, precum și ai Centrului de Tineret „Adormirea Maicii Domnului” din Oravița Montană. Fiind prezenți și bucurându-se împreună de Slujba Sfintei Liturghii, o parte din tinerii prezenți s-au împărtășit cu Sfintele Taine. 

Organizarea a câte un pelerinaj, anual, la Mănăstirea Poiana Mărului a devenit o tradiție îndrăgită, cuprinsă în agenda activităților Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, datorită așezării acestui schit într-una din cele mai frumoase și mai liniștite zone ale Banatului de Munte, dar și, mai ales, a relațiilor calde de prietenie care s-au legat între obștea Mănăstirii de la Poiana Mărului și voluntarii ATOR Banatul de Munte, în urma organizării Taberei din Inima Satului de la Poiana Mărului, în vara anului 2019. 

Organizarea pelerinajelor cu și pentru tinerii și copiii din Episcopia Caransebeșului este una dintre cele mai iubite și așteptate activități gândite și desfășurate de către coordonatori ai centrelor de tineret din întreg județul, care au scopul de a le oferi participanților ocazia de a cunoaște frumusețea, istoria și specificul locurilor în care ei trăiesc și pe care le vizitează, dar și de a se apropia unii de ceilalți și, împreună, de Hristos, în Numele căruia toate aceste bucurii au avut și au loc în continuare.

Duminica părinților și copiilor la Centrul de Tineret Moniom

Praznicul Pogorârii Sfântului Duh din acest an a oferit copiilor, tinerilor și părinților de la Centrul de tineret „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Moniom,  un moment de suflet prilejuit de festivitatea de premiere a câștigătorilor concursurilor desfășurate online în cadrul programului educațional „Școala sufletului”, în perioada luminată – de la Învierea Domnului și până la Cincizecime.

Este vorba de trei concursuri de creație, derulate în spațiul virtual de către formatorii de la centrul de tineret din Moniom, prin care s-a urmărit continuarea, printr-o modalitate asemănătoare școlii online, a activităților educative și cultural artistice derulate cu copiii și tinerii. Cele trei concursuri au vizat, de asemenea, evocarea și marcarea prin diferite metode a Praznicului Învierii, pe tot parcursul perioadei luminate, precum și evidențierea copiilor talenați în plan artistic.

Primul concurs, intitulat „Lumina învierii noastre”, s-a desfășurat în Săptămâna Luminată și a reunit 25 de copii cu vârste între 5 și 14 ani, care au realizat și expus în spațiul virtual desene tematice având în centrul lor bucuria Învierii Domnului.

A urmat, la începutul lunii mai, un concurs de interpretare – „Glasul învierii noastre” –  structurat pe două secțiuni: cântec și poezie, în cadrul căruia 28 de copii din mai multe localități ale județului au interpretat pricesne și poezii specifice perioadei luminate, pe care, mai apoi, le-au promovat în spațiul virtual, cu ajutorul rețelelor de socializare. 

Ultimul concurs, desfășurat în finalul perioadei pascale – „Învierea copilăriei noastre” –  a fost unul de creație literară, în cadrul căruia 12 elevi din mai multe localități au compus eseuri tematice, care au avut în centrul lor Praznicul Învierii văzut prin ochii copilăriei, în familia de acasă și în marea familie a Bisericii.

La finalul Sfintei Liturghii și după Vecernia plecării genunchilor din ziua Cincizecimii a fost organizată, în aer liber și cu respectarea normelor de distanțare și siguranță specifice perioadei, o festivitate de premiere, în cadrul căreia au fost oferite pachete de cărți, precum și diplome pentru toți copiii participanți. Este vorba de 70 de premii oferite unui număr de 44 de copii participanți, unii dintre ei fiind înscriși cu lucrări la mai multe secțiuni ale concursurilor,

Câștigătorii primului loc la fiecare concurs au primit, de asemenea, un loc gratuit în următoarea tabără care va fi organizată la nivelul centrului, iar câștigătorii locului doi câte un loc în următorul pelerinaj, alături de părinți și de frații lor. 

„Suntem bucuroși că am reușit, prin organizarea acestor trei concursuri, să oferim, în ciuda tuturor restricțiilor, o modalitate de continuare activităților educaționale derulate la centru și ne bucurăm, de asemenea, că la aceste concursuri s-au înscris și copii din alte localități ale eparhiei, acesta fiind unul dintre avantajele desfășurării activităților în mediul online. Un motiv însemnat de bucurie l-a constituit și prezența unui număr însemnat de părinți atât la Sfânta Liturghie cât și la festivitatea de premiere, ceeea ce ne dă speranță că în continuare ne vom putea baza pe sprijunul și colaborarea lor în activitățile catehetice și educaționale derulate cu copiii și tinerii” a precizat părintele Mihai Ciucur, coordonator al Departamentului de tineret al eparhiei și al centrului de la Moniom.

Festivitatea de premiere în cadrul programului „Școala sufletului online” s-a desfășurat și în contextul Duminicii părinților și copiilor – care se sărbătorește în Patriarhia Română începând din anul 2009 și care, în acest an, a fost sărbătorită chiar în Duminica Pogorârii Sfântului Duh.

Cele trei concursuri au fost organizate cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, în parteneriat cu Asociația Învățătorilor Caraș-Severineni și se înscriu în șirul de manifestări dedicate Anului omagial al pastorației părinților și copiilor în Patriarhia Română.

Premiu oferit tinerilor din Banatul de Munte, la Gala susținătorilor vieții

În acest an, Gala susținătorilor vieții a fost organizată în spațiul online, la fel ca și toate evenimentele care au precedat Marșul pentru viață 2020 online, în perioada 15-17 mai.

Organizată fiind de către Asociația „România pentru viață” și Asociația „Studenți pentru viață”, gala a reunit persoane și reprezentanți ai unor instituții care s-au implicat activ în organizarea și desfășurarea Lunii pentru viață și a Marșului pentru viață 2020, fiecare în zona din care provine, reușind să ducă misiunea pro-viață mai departe și în acest an, în aceste vremuri încercate.

În cadrul evenimentului online, organizatorii au premiat peroanele, organizațiile sau instituțiile care s-au evidențiat în mod deosebit atât în această primăvară, prin intermediul participării la activitățile dedicate Lunii pentru viață, cât și în decursul anului trecut, prin proiectele derulate și care au avut în centrul lor susținerea vieții și activitatea de educație pentru viață.

Unul dintre aceste premii oferite s-a îndreptat și către Banatul de Munte, unde Anita Radics, președintele Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, în calitate de reprezentant al tinerilor voluntari ai proiectului „Tabăra din Inima Satului”, a fost premiată pentru organizarea atelierelor de educație pentru viață din cadrul proiectului mai sus amintit și pentru înflorirea misiunii pro-life în județul cărășean.

Atelierele de educație pentru viață fac parte din activitățile care se află în plină înflorire în Episcopia Caransebeșului, tineri liceeni și studenți din mai multe zone ale județului fiind cei care se pregătesc constant și conștiincios în acest domeniu, ducând mai departe informația aflată tinerilor de vârsta lor sau chiar mai mici decât ei, fie prin taberele organizate și în cadrul cărora activează ca voluntari, fie prin atelierele pe care le organizează și pe care le susțin cu multă responsabilitate în școli și în licee.

Sursă: basilica.ro

MPV IMAGINE